Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Chị em trong group cho em hỏi

Chị em trong group cho em hỏi đối với các chị em thì tính ngày quan hệ an toàn như thế nào em có đọc các mẫu ở trên mạng nhưng chưa hiểu được hết 
ví dụ ngày bắt đầu kinh của em từ mùng 10 hàng tháng đến ngày 20 hết kinh thì những ngày nào quan hệ sẽ an toàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét