Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Đẹp tất nhiên là không ăn được rồi

Các mẹ nào có ai như này chưa
...em có ý định nối tóc
... Em tính ý tôn trọng mới hỏi mà mẹ nó nói một hơi thế này đây
... Nếu nó k cho thì em vẫn đi nối thôi
..... Nhưng em bực là nó nói chẳng thực tế chút nào.... Nói k chê em xấu nhưng thực tế lại muốn ny mình xinh bằng dc ny bạn...
Đẹp tất nhiên là không ăn được rồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét